Phòng chơi

LIÊN


– Thể loại: Trinh thám – Hiện tượng siêu nhiên – Bí Ẩn.
– Số nhân vật phụ: 2
– Đội chơi 2 – 8 người
– Độ khó: Cơ bản


XÓM TRỌ


– Thể loại: Tâm Linh – Kinh Dị – Lẩn Trốn.
– Số nhân vật phụ: 2.
– Đội chơi 4 – 10 người.
– Độ khó: Nâng cao


ÂM HÔN


– Thể loại: Kinh Dị – Bí Ẩn – Tâm linh.
– Số nhân vật phụ: 4.
– Đội chơi từ 4 – 10 người.
– Độ khó: Phức tạp