Đặt phòng tại Inside Xcape Room

Với trường hợp đặt suất 2 tiếng, bạn vui lòng chọn 2 suất liên tiếp. Nhóm mình kiểm tra Email để xác nhận yêu cầu thông tin đặt phòng.

Đối với phòng Liên, đội chơi tối đa chỉ được 8 người.

*Lưu ý:

Tránh trường hợp sai sót, vui lòng kiểm tra thông tin phòng chơi trước khi Submit! Suất chơi sẽ bị huỷ khi số điện thoại người đặt phòng và số điện thoại người đi cùng giống nhau. Khi đến giờ của suất chơi mà nhóm mình không đến chơi hoặc tới trễ mà không liên hệ Inside thì toàn bộ các suất đã đặt sẽ bị huỷ.

Nhóm vui lòng kiểm tra thông tin yêu cầu đặt phòng qua Email “Xác nhận: Yêu cầu đặt phòng” sau khi đã Submit. Nếu email chưa được gửi đến nhóm có thể kiểm tra hộp thư tin nhắn spam hoặc gọi lại qua hotline để được hỗ trợ. Mọi trường hợp không có email hệ thống sẽ tự xác nhận yêu cầu đặt phòng không thành công.

Inside có hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Hotline: 028 8889 9988 hoặc Fanpage

Từ ngày 1/9 đến 4/9, Inside sẽ áp dụng giá lễ. Không áp dụng chương trình Revenge và các chương trình khuyễn mãi khác. Các suất chơi phải từ 4 người trở lên.

 
Submit