CHƠI LẦN 2 GIẢM 1/2 GIÁ PHÒNG

– Cùng 1 team chơi tiếp hoặc quay trở lại phòng chơi đã từng chơi – GIẢM 50% cho suất chơi tiếp theoQuoaaaa! Cỡ mà chơi sắp đến đoạn cuối chuẩn bị thoát ra rồi mà hết giờ thì cứ phải bứt rứt trong người không chịu được. Xin thêm vài phút mà mấy bạn …