Yêu cầu đặt phòng đã được tiếp nhận!

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đặt phòng ! Email xác nhận đã được gửi đến cho nhóm mình.

– Nhóm mình kiểm tra thông tin yêu cầu đặt phòng qua email “Xác nhận: Yêu cầu đặt phòng“. Trường hợp không nhận được nhóm vui lòng kiểm tra hộp thư tin nhắn SPAM hoặc liên hệ lại cho Fanpage. Mọi trường hợp không có email hệ thống sẽ tự xác nhận yêu cầu đặt phòng không thành công.

– Nhóm mình sẽ nhận được cuộc gọi xác nhận thông tin đặt phòng trước giờ chơi 1 ngày sau khi nhận được email “Xác nhận: Yêu cầu đặt phòng”.

Hệ thống sẽ tự hủy yêu cầu đặt suất chơi của nhóm khi thông tin đặt phòng không được xác nhận sau 8 tiếng từ lúc cuộc gọi xác nhận được thực hiện. Tất cả các suất chơi của nhóm mình sẽ bị huỷ khi nhóm đến trễ suất chơi đầu tiên hoặc không liên hệ Inside để báo đến trễ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage INSIDE XCAPE ROOM hoặc Hotline: 0396 939 959.